Onze visie - missie.

Aandacht en veiligheid voor élk kind

School met de Bijbel Nederwoud wil een school zijn waar elk kind zich prettig en veilig voelt.
Voor élk kind hebben we aandacht – ook voor het zwakkere kind.

Als school dragen we in belangrijke mate bij aan de opvoeding van kinderen. Dat doen we vanuit christelijk perspectief. De Bijbel – het Woord van God – is daarbij ons fundament en samen met de Drie Formulieren van Enigheid vormen zij de grondslag van de school en de Vereniging.
In de praktijk van het dagelijkse leven en werken met de kinderen willen we daar gestalte aan geven.
Daarnaast moedigen we de kinderen aan om naar hun eigen kunnen te presteren. Dat doen we door hen een veilige omgeving te bieden, waarin we respectvol met elkaar omgaan. De leerstof krijgen ze op hun niveau, vanuit hun belevingswereld, aangeboden. Zo ontstaat er voor elk kind ruimte om te ontwikkelen en groeien zoals dat bij hem of haar past.

In ons onderwijs richten we ons niet alleen op de zelfstandigheid van de leerling, maar ook op de vaardigheid van samenwerken. De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, en samen te werken en hulp te vragen. De leerkracht is begeleider en stimuleert de kinderen, helpt hen de wereld te begrijpen, om te gaan met verschillen, conflicten op te lossen en hun plek in deze wereld in te nemen.

Dat elk kind zich thuis voelt in de school is ons ideaal. Daarom geven we aandacht aan alles wat voor de kinderen belangrijk is; al hun zorgen en mooie momenten. Het zwakkere kind krijgt daarbij onze extra aandacht.
Als leerkracht, als peuterspeelzaalleidster (VVE), als onderwijsassistent en als begeleider van zorgleerlingen – in de vijf stamgroepen die onze school telt, geven we elk kind wat het nodig heeft: aandacht en veiligheid.