Over Ons

Nederwoud is een echte buurtschool en staat tussen Lunteren, Barneveld en Ede, in het buurtschap Nederwoud.

Nederwoud heeft op dit moment 5 stamgroepen.
Deze stamgroepen bestaan uit een of twee niveaugroepen, te weten:

Stamgroep 1a niveaugroep 1
Stamgroep 1b niveaugroep 1 en 2
Stamgroep 2 niveaugroep 3 en 4
Stamgroep 3 niveaugroep 5 en 6
Stamgroep 4 niveaugroep 7 en 8

Elke ochtend wordt gestart met bidden, zingen van een psalm en/of geestelijk lied. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan o.a. psalm, het Bijbelverhaal, Namen en Feiten, Geestelijke Stromingen en verwerkingen.

De stamgroepen 2,3, en 4 krijgen op de ochtend tegelijk dezelfde vakken, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen rekenen, taal of spelling kunnen volgen, en ook kunnen wisselen van groep.

‘s Middags staan de wereld oriënterende vakken centraal, wordt er Engels gegeven, bewegingsonderwijs en is er tijd om zelfstandig te werken.
Wij werken zoveel mogelijk vanuit de leerlijnen. Diverse methodes ondersteunen ons daarbij.

Wilt u meer weten over onze school, bekijk onze schoolgids.

 

Schoolgids schooljaar 2022-2023