Verlof Aanvragen

Wilt u buiten de schoolvakanties met uw kind(eren) op vakantie gaan of wilt u om een andere reden verlof aanvragen, dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirectie.

Het formulier is verkrijgbaar bij de directie en dient ruim van te voren (zo mogelijk 8 weken) ondertekend ingediend te worden.

Natuurlijk kunt het formulier ook downloaden.

Verlof Aanvraagformulier

Formulier Verlofaanvraag

PDF Document 104 KB