Onze Identiteit

Wij belijden de Heere Jezus Christus, de Zoon van God als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit Hem leven.

Onze school heeft een open toelatingsbeleid. Onze boodschap van heil (het Evangelie) geldt voor alle kinderen, niet alleen voor kinderen van ouders die instemmen met de grondslag van de vereniging en die de gewoonte hebben om de zondagse kerkdiensten te bezoeken. Wij verwachten wel dat

  • ouders handelen in lijn met en met respect voor de grondslag en uitgangspunten van de school;
  • kinderen meedoen met alle activiteiten die passen in het kader van christelijk onderwijs.

De Bijbel als het Woord van God is de basis van onze identiteit. Het is de bron waaruit we leven en met elkaar werken op school. Het fundament van ons onderwijs en het uitgangspunt bij al onze keuzes voor en met de kinderen. Op verschillende manieren komt onze christelijke identiteit tot uiting.

Onze (christelijke) visie houdt in dat we leerlingen accepteren zoals ze zijn, omdat we in de mogelijkheden van ieder kind geloven. In onze houding als collega’s en leerkracht zijn we een voorbeeld naar kinderen toe en dragen we de Bijbelse boodschap in leer en leven uit. We besteden veel aandacht aan de christelijke feestdagen, inclusief bid- en dankdag. De schooldag wordt geopend met gebed, het zingen van de Psalm en christelijke liederen. De Bijbelverhalen worden verteld en de kinderen maken daar een verwerking van. In de bovenbouw komt er ook kerkgeschiedenis bij. We halen zendingsgeld op en er is aandacht voor goede doelen. Er is een gebedsgroep van ouders die regelmatig samenkomen om te bidden voor onze school en onze leerlingen.

Vanzelfsprekend laten we ons in onze methodekeuzes leiden door onze visie op christelijk onderwijs. Een methode moet passen bij die visie. Als dat niet volledig het geval is, zullen we deze methode kritisch gebruiken; dat wil zeggen dat we de methode aanpassen waar het mogelijk is, of onderdelen overslaan waar het onvermijdelijk is.

Ieder jaar is er een kerkenproject om de band gezin-kerk-school meer tot uiting te laten komen. In een periode voorafgaand aan de schoolkerkdienst wordt er in alle groepen aan dit thema gewerkt. De Bijbelse geschiedenissen worden aan de hand van het thema gekozen.

Wilt u meer weten over onze identiteit, het identiteitsbewijs geeft u hierover alle informatie.

Ons Identiteitsbewijs