Onze Identiteit

De Bijbel als het Woord van God is de basis van onze identiteit. Het is de bron waaruit we leven en met elkaar werken op school. Het fundament van ons onderwijs en het uitgangspunt bij al onze keuzes voor en met de kinderen. Op verschillende manieren komt onze christelijke identiteit tot uiting.

We vinden het belangrijk dat we christelijke normen en waarden doorgeven aan de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. Deze normen en waarden willen we ook toepassen in de omgang met elkaar, als leerkrachten en leerlingen onderling of naar elkaar toe.

 

Vanuit die gedachte is het vanzelfsprekend dat we ons in onze methodekeuzes laten leiden door onze visie op christelijk onderwijs. Een methode moet passen bij die visie. Als dat niet volledig het geval is, zullen we deze methode kritisch gebruiken; dat wil zeggen dat we de methode aanpassen waar het mogelijk is, of onderdelen overslaan waar het onvermijdelijk is.

 

Wilt u meer weten over onze identiteit, het identiteitsbewijs geeft u hierover alle informatie.

 

Ons Identiteitsbewijs