Stamgroep 1

De leerlingen van de stamgroep 1 hebben twee leerkrachten t.w. juf Janneke en juf Mechelien.

Juf Mechelien is er op maandag en dinsdag en vrijwel altijd op vrijdagmorgen.
Juf Janneke is er op woensdagmorgen, donderdag en op de vrijdagmorgens als juf Mechelien er niet is.

Juf Anita, onze onderwijsassistent, is uitgezonderd de dinsdag alle andere dagen (of delen van) op onze school aanwezig.
U zult haar dus regelmatig aantreffen in stamgroep 1.
Daarnaast geef juf Mandy, onze VVE-juf, ook wekelijks les aan kinderen uit stamgroep 1.