Onze Verenigingsbrede Plusklas

Alle relevantie informatie m.b.t. onze verenigingsbrede Plusklas kunt u bekijken door het aanklikken van de onderstaande link:

naar de Plusklas van de Vereniging